Gresk - Engelsk Ordbok:

αναδυόμενος

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Vi har funnet følgende engelsk ord og oversettelser for "αναδυόμενος":
Gresk Engelsk
Så, dette er hvordan du kan si "αναδυόμενος" i engelsk!
 
Opp til nå, er det en rekke 353,740 søkte ord / uttrykk, blant 1,875 dag.
Tags: αναδυόμενος, resurgent, Gresk - Engelsk Ordbok, Gresk, Engelsk, ordbok, oversettelser, oversettelse
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av englishgreekdictionary.net
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0294 / 0.0145 (34)
Tilbake til toppen